Có 1 kết quả:

bách chu chi tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thái tử nước “Vệ” 衛 là “Cung Bá” 共伯 chết sớm, cha mẹ vợ muốn ép người vợ cưới chồng khác. Người vợ không chịu, làm bài thơ “Bách chu” 柏舟 để tỏ lòng thủ tiết. Sau dùng “bách chu chi tiết” 柏舟之節 để tỉ dụ tiết tháo của người đàn bà góa.