Có 1 kết quả:

mỗ ta

1/1

mỗ ta

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một ít, một vài, một số