Có 1 kết quả:

nhu hoà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mềm mại êm đềm ( nói về cách cư xử ).

Một số bài thơ có sử dụng