Có 1 kết quả:

liễu yêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc lưng mềm đẹp của người con gái.

Một số bài thơ có sử dụng