Có 1 kết quả:

sài hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một vị thuốc bắc.

Một số bài thơ có sử dụng