Có 1 kết quả:

tiêu cao

1/1

tiêu cao

giản thể

Từ điển phổ thông

độ cao, mức, cấp