Có 1 kết quả:

thụ lâm

1/1

thụ lâm

giản thể

Từ điển phổ thông

rừng cây