Có 1 kết quả:

hiệu viên

1/1

hiệu viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

campus (khu học xá, khuôn viên của một trường học)