Có 1 kết quả:

hạch quả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loại trái cây, ngoài có vỏ, trong có hột cứng, chung quanh hột có bọc một lớp cơm trái mọng nước. ◎Như: “đào” 桃 quả đào, “lí” 李 quả mận.