Có 1 kết quả:

cách điệu

1/1

cách điệu

giản thể

Từ điển phổ thông

cách điệu