Có 1 kết quả:

quế nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng tám âm lịch, vì trong tháng này có tiết Trung thu, trăng sáng đẹp, mà tương truyền trên mặt trăng có cây quế lớn.

Một số bài thơ có sử dụng