Có 1 kết quả:

quế hoè

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây quế và cây hoè, hai loài cây quý thường được trồng ở nhà quan. Chỉ nhà quyền quý. Cũng chỉ con cái đông đảo và hiển đạt. Đoạn trường tân thanh có câu: » Thừa gia chẳng hết nàng Vân, Một cây cù mộc một sân quế hoè «.