Có 1 kết quả:

án bản

1/1

án bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái thớt, tấm ván, tấm phản