Có 1 kết quả:

án điệp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sách phả tra duyệt tông thất (dòng họ xa gần).
2. Giấy tờ văn thư việc quan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy tờ việc quan.