Có 1 kết quả:

đề tang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây dâu, cành lá nhỏ bé.