Có 1 kết quả:

trác đăng

1/1

trác đăng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái đèn bàn