Có 1 kết quả:

trác cầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Môn thể thao bóng bàn (tiếng Anh: table tennis). § Xem “binh bàng” 乒乓.