Có 1 kết quả:

tang trung chi lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái sướng trong ruộng dâu, chỉ việc trai gái ăn nằm lén lút.