Có 1 kết quả:

tang bộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói tắt của chữ Tang gian bộc thượng 桑間濮上 ( trong đám ruộng dâu và trên bờ sông, chỗ trai gái hẹn hò gặp gỡ ), chỉ việc trai gái không đứng đắn.

Một số bài thơ có sử dụng