Có 1 kết quả:

tang thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói tắt của Tang điền thương hải 桑田蒼海 ( ruộng dâu biến thành biển xanh ), chỉ sự thay đổi ở đời. Cung oán ngâm khúc: » Tang thương đến cả hoa kia cỏ này «.

Một số bài thơ có sử dụng