Có 1 kết quả:

kiều tiếp

1/1

kiều tiếp

giản thể

Từ điển phổ thông

làm cầu nối, làm trung gian