Có 1 kết quả:

mai trúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây mai và cây trúc, hai loại cây quân tử. Chỉ tình bạn bè hoặc vợ chồng. Đoạn trường tân thanh có câu: » Chắc rằng mai trúc xum vầy, ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau «.

Một số bài thơ có sử dụng