Có 1 kết quả:

bệ khổn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngục tù, lao lung.