Có 1 kết quả:

mộng tưởng

1/1

mộng tưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

mơ tưởng hão huyền