Có 1 kết quả:

mộng kiến

1/1

mộng kiến

giản thể

Từ điển phổ thông

thấy trong mộng, gặp trong mơ