Có 1 kết quả:

sơ kính tân trang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn truyện nôm của Phạm Thái, trong đó ông kể lại cuộc tình duyên trắc trở của ông với nàng Trương Quỳnh Như ( soạn năm 1804 ).