Có 1 kết quả:

lê viên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vườn trồng lê — Chỉ nơi ca hát, diễn trò ( Đường Minh Hoàng từng tổ chức hát xướng trong vườn lê ).