Có 1 kết quả:

bổng chuỳ

1/1

bổng chuỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái chày gỗ (dùng để đập quần áo khi giặt)