Có 1 kết quả:

tảo nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hột của trái táo.