Có 1 kết quả:

tảo da

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây chà là. § Còn gọi là “hải tảo” 海棗.