Có 1 kết quả:

sâm nghiêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kín đáo khó khăn.

Một số bài thơ có sử dụng