Có 1 kết quả:

sâm lâm

1/1

sâm lâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rừng rậm, rừng già

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rừng cây rậm rạp.