Có 1 kết quả:

sâm hà

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một tên chỉ sông “Seine” ở nước Pháp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ sông Seine của Pháp.