Có 1 kết quả:

quan quách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòm đựng xác người chết, và lớp vỏ bao ngoài. Ta thường nói: Trong quan ngoài quách ( chỉ cái hòm hai lớp dùng trong đám tang nhà quyền quý ).

Một số bài thơ có sử dụng