Có 1 kết quả:

nghiệp vụ

1/1

nghiệp vụ

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghiệp vụ, chuyên môn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc thuộc phần mình làm.