Có 1 kết quả:

nghiệp duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc giữa việc làm của kiếp trước và kiếp sau. Đoạn trường tân thanh có câu:» Sự rằng song chẳng hề chi, nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều « .

Một số bài thơ có sử dụng