Có 1 kết quả:

lâu sương

1/1

lâu sương

giản thể

Từ điển phổ thông

gác xép