Có 1 kết quả:

du

1/1

du

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây du

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây “du” 榆 (lat. Ulmaceae). § Gỗ rất chắc, dùng để chế tạo khí cụ hoặc kiến trúc. Xem: “phần” 枌, “phần du” 枌榆.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cây du.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây lớn, gỗ cứng, dùng chế đồ đạc — Tên một loại cây giống như cây dâu. Cũng gọi là Tang du.

Từ ghép 3