Có 1 kết quả:

phù tang

1/1

phù tang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cây dâu thần trong truyền thuyết (ở ngoài biển Đông, là nơi mặt trời mọc)
2. một nước trong truyền thuyết (ở ngoài biển Đông, là nơi mặt trời mọc)
3. nước Nhật Bản

Một số bài thơ có sử dụng