Có 1 kết quả:

sâm sảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ rậm rạp tươi tốt của cây cối.