Có 1 kết quả:

lạc viên

1/1

lạc viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

lạc viên, thiên đường, thiên đàng, nơi cực lạc