Có 1 kết quả:

tiêu định

1/1

tiêu định

phồn thể

Từ điển phổ thông

chia ranh giới, phân ranh giới, định ranh giới