Có 1 kết quả:

chương não

1/1

chương não

giản thể

Từ điển phổ thông

cây long não