Có 1 kết quả:

chương não

1/1

chương não

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây long não

Từ điển trích dẫn

1. Hóa hợp vật hữu cơ, lấy cây, rễ, cành, lá của cây chương, chưng lên, lấy hơi, hòa với vôi thành một chất sắc trắng, dùng làm thuốc (tiếng Pháp: camphre).