Có 1 kết quả:

hoành tảo

1/1

hoành tảo

giản thể

Từ điển phổ thông

quét đi, quét bỏ