Có 1 kết quả:

phác thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thành thật, không màu mè giả dối.