Có 1 kết quả:

phác chuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà vụng về.