Có 1 kết quả:

phác thuần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà giản dị, không gian dối.