Có 1 kết quả:

phác ngọc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên ngọc chưa được mài giũa.