Có 1 kết quả:

phác tố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà, không trau chuốt.

Một số bài thơ có sử dụng